Jaaroverzicht Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Jaaroverzicht 2020

2020 in vogelvlucht

2020 in vogelvlucht

stats icon voor km hagen en heggen aangeplant 12

km hagen en heggen aangeplant

12
stats icon voor ha houtkanten aangelegd 1,5

ha houtkanten aangelegd

1,5
stats icon voor km holle wegen duurzaam beheerd 10

km holle wegen duurzaam beheerd

10
stats icon voor streekeigen bomen en struiken geplant 57 550

streekeigen bomen en struiken geplant

57 550
stats icon voor poelen hersteld/aangelegd 12

poelen hersteld/aangelegd

12
stats icon voor ha hoogstamboomgaarden aangeplant of onderhouden 82

ha hoogstamboomgaarden aangeplant of onderhouden

82

2020 in vogelvlucht

2020 in vogelvlucht

stats icon voor ha hooilandbeheer door landbouwers 92

ha hooilandbeheer door landbouwers

92
stats icon voor ha biodiversiteitsmengsels ingezaaid 77

ha biodiversiteitsmengsels ingezaaid

77
stats icon voor historische sites kregen advies 74

historische sites kregen advies

74
stats icon voor scholen/speelzones vergroend  3

scholen/speelzones vergroend

3
stats icon voor wandelaars op de Haspengouwse landschapswandelingen 930 000

wandelaars op de Haspengouwse landschapswandelingen

930 000
stats icon voor km wandelpaden onderhouden 460

km wandelpaden onderhouden

460

Financiële cijfers

Balans RLHV 2020

€ 1 880 757

Partners

Meer leven op de akker

Ook akkerbouwers kunnen heel wat betekenen voor de biodiversiteit op en rond hun velden. Het  Regionaal Landschap werkt al vier jaar aan soorten beschermingsplannen (SBP’s) voor de hamster en de grauwe kiekendief. Samen met landbouwers, natuurbeschermers, de VLM en het ANB creëerden we de afgelopen jaren al 124 extra ha biodiverse akkers voor deze typische akkersoorten.

In 2020 teelden 16 Tongerse landbouwers in totaal 86 ha graan op een hamstervriendelijke manier. Winst voor de boer én voor de wilde hamster, een zeldzame akkersoort die in België enkel nog in Widooie (Tongeren) voorkomt. Ook andere soorten, zoals akkervogels, reeën en hazen, pikken letterlijk een graantje mee.