Jaaroverzicht Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Jaaroverzicht 2020

2020 in vogelvlucht

2020 in vogelvlucht

stats icon voor km hagen en heggen aangeplant 12

km hagen en heggen aangeplant

12
stats icon voor ha houtkanten aangelegd 1,5

ha houtkanten aangelegd

1,5
stats icon voor km holle wegen duurzaam beheerd 10

km holle wegen duurzaam beheerd

10
stats icon voor streekeigen bomen en struiken geplant 57 550

streekeigen bomen en struiken geplant

57 550
stats icon voor poelen hersteld/aangelegd 12

poelen hersteld/aangelegd

12
stats icon voor ha hoogstamboomgaarden aangeplant of onderhouden 82

ha hoogstamboomgaarden aangeplant of onderhouden

82

2020 in vogelvlucht

2020 in vogelvlucht

stats icon voor ha hooilandbeheer door landbouwers 92

ha hooilandbeheer door landbouwers

92
stats icon voor ha biodiversiteitsmengsels ingezaaid 77

ha biodiversiteitsmengsels ingezaaid

77
stats icon voor historische sites kregen advies 74

historische sites kregen advies

74
stats icon voor scholen/speelzones vergroend  3

scholen/speelzones vergroend

3
stats icon voor wandelaars op de Haspengouwse landschapswandelingen 930 000

wandelaars op de Haspengouwse landschapswandelingen

930 000
stats icon voor km wandelpaden onderhouden 460

km wandelpaden onderhouden

460

Financiële cijfers

Balans RLHV 2020

€ 1 880 757

Partners

Voor een natuurlijke Gulpvallei

RLHV werkt met heel wat partners rond het klimaatbestendig inrichten van de Gulpvallei en het verhogen van het waterbergend vermogen. Dat zorgt voor meer biodiversiteit, hogere grondwaterstanden en minder overstromingsgevaar in de woonkernen. De westflank van de rivier bestaat vooral uit landbouwgebied, dus werken we nauw samen met lokale boeren om het landschap natuurlijker en veerkrachtiger in te richten. In de winter van 2020-2021 plantten landbouwers 1 ha houtkanten, 60 loofbomen, 170 fruitbomen en 2,5 km (voeder)haag aan.  

Meer weten over de lopende projecten in de Voerstreek? Download dan hier de Landschapskrant voor Voeren.