Jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht 2022

2022 in vogelvlucht

stats icon voor km hagen geplant/onderhouden 11,4

km hagen geplant/onderhouden

11,4
stats icon voor m² houtkanten aangeplant/onderhouden 12.050

m² houtkanten aangeplant/onderhouden

12.050
stats icon voor hoogstam fruitbomen geplant/onderhouden 155

hoogstam fruitbomen geplant/onderhouden

155
stats icon voor streekeigen bomen en struiken geplant 27.845

streekeigen bomen en struiken geplant

27.845
stats icon voor poelen hersteld/aangelegd 28

poelen hersteld/aangelegd

28
stats icon voor ha botanisch graslanden hersteld 9,5

ha botanisch graslanden hersteld

9,5
stats icon voor leerlingen namen deel aan workshops 1.000

leerlingen namen deel aan workshops

1.000
stats icon voor wandelaars in Haspengouw 750.000

wandelaars in Haspengouw

750.000

Partners

Een veerkrachtig landschap in de Voerstreek

Het Voerense landschap en de natuur kwijnen onder de klimaatverandering. Regelmatig teisteren wateroverlast en modderstromen het reliëfrijke Voeren met haar snelstromende rivieren. De landbouw kampt met de erosie van vruchtbare gronden. Ook de extreme droogteperiodes laten zich hier voelen voor zowel natuur als landbouw. RLHV is trekker van de gebiedscoalitie die deze problemen op een valleibrede, multifunctionele manier aanpakt. Samen gingen we dit jaar van start met het Water-Land-schap project ’Naar een klimaatrobuust landschap in de Voerstreek’.