Jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht 2022

2022 in vogelvlucht

stats icon voor km hagen geplant/onderhouden 11,4

km hagen geplant/onderhouden

11,4
stats icon voor m² houtkanten aangeplant/onderhouden 12.050

m² houtkanten aangeplant/onderhouden

12.050
stats icon voor hoogstam fruitbomen geplant/onderhouden 155

hoogstam fruitbomen geplant/onderhouden

155
stats icon voor streekeigen bomen en struiken geplant 27.845

streekeigen bomen en struiken geplant

27.845
stats icon voor poelen hersteld/aangelegd 28

poelen hersteld/aangelegd

28
stats icon voor ha botanisch graslanden hersteld 9,5

ha botanisch graslanden hersteld

9,5
stats icon voor leerlingen namen deel aan workshops 1.000

leerlingen namen deel aan workshops

1.000
stats icon voor wandelaars in Haspengouw 750.000

wandelaars in Haspengouw

750.000

Partners

Poelen zorgen voor natte verbindingen

Poelen zijn een belangrijke bron van waterleven en vormen blauwgroene stapstenen in het landschap. Met de (her)aanleg van 11 poelen en het beheer van een waardevolle moeraszone geeft de gemeente Heers, samen met RLHV en Natuurpunt een extra boost aan de biodiversiteit. De poel aan het Administratief Centrum is heringericht maar de schepvlonder is helemaal nieuw. De leerlingen van twee lokale scholen namen enthousiast deel aan de educatieve activiteit Rescue H2O die het draagvlak voor natte natuur helpt vergroten.

De gemeente Wellen creëert - met het ruimen van 18 poelen en de aanleg van drie nieuwe poelen - extra kansen voor de kamsalamander.