Jaaroverzicht 2019

Cijfers en feiten 2019

Cijfers en feiten 2019

stats icon voor km hagen aangeplant 8

km hagen aangeplant

8
stats icon voor Aantal persoonlijke adviezen voor kasteelparken / historische sites 53

Aantal persoonlijke adviezen voor kasteelparken / historische sites

53
stats icon voor Streekeigen bomen en struiken aangeplant 25 700

Streekeigen bomen en struiken aangeplant

25 700
stats icon voor Deelnames educatieve landschapsdagen 1 891

Deelnames educatieve landschapsdagen

1 891
stats icon voor ha botanische graslanden hersteld 33

ha botanische graslanden hersteld

33
stats icon voor km houtkanten aangelegd 5

km houtkanten aangelegd

5
stats icon voor ha biodiversiteitsmengels ingezaaid 550

ha biodiversiteitsmengels ingezaaid

550
stats icon voor poelen aangelegd 29

poelen aangelegd

29
stats icon voor hoogstamfruitbomen aangeplant 669

hoogstamfruitbomen aangeplant

669
stats icon voor scholen / speelzones vergroend 10

scholen / speelzones vergroend

10
stats icon voor vontuurlijke bivakzones ingericht 5

vontuurlijke bivakzones ingericht

5
stats icon voor wandelaars op het Haspengouwse domein 406 899

wandelaars op het Haspengouwse domein

406 899

Inkomsten

Overzicht inkomsten

stats icon voor Prov. Limburg – structureel 475 667

Prov. Limburg – structureel

475 667
stats icon voor Prov. Limburg – projecten 245 400

Prov. Limburg – projecten

245 400
stats icon voor Gemeenten – structureel  77 011

Gemeenten – structureel

77 011
stats icon voor Gemeenten – projecten 388 648

Gemeenten – projecten

388 648
stats icon voor Vlaanderen – Projecten 474 671

Vlaanderen – Projecten

474 671
stats icon voor Europa – Projecten 169 969

Europa – Projecten

169 969
stats icon voor Private bijdragen 117 526

Private bijdragen

117 526
stats icon voor Overige  31 167

Overige

31 167

Totaal inkomsten

Totaal inkomsten

stats icon voor Euro projectmatig  1 427 382

Euro projectmatig

1 427 382
stats icon voor Euro structureel 552 677

Euro structureel

552 677
stats icon voor Euro in het totaal 1 980 059

Euro in het totaal

1 980 059

16 regionale landschappen in Vlaanderen

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren is één van de 16 regionale landschappen in Vlaanderen.

Elke regio heeft haar eigen karakter, identiteit, actoren en dynamiek. Daarom heeft elke streek een eigen regionaal landschap dat inwoners, verenigingen en overheden samen brengt rond een wervend streekverhaal en dat met een duidelijke missie ‘Samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst’.  Mensen, landschap, natuur en erfgoed met elkaar verbinden, dat is de rode draad door al onze projecten. Regionale landschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillenden overheden, verschillende sectororganisaties (natuur, landbouw, toerisme, jacht, erfgoed) en de gebruikers van de open ruimte.

Dankwoord

Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt

Het effectief realiseren van al deze projecten op het terrein is niet altijd evident, zeker in gebieden waar bevoegdheden verdeeld zijn over verschillende overheden, eigendommen versnipperd zijn en het landgebruik heel divers is. Het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren wil hierbij dan ook haar projectpartners bedanken. Zij maken het mogelijk om samen met ons de meest uiteenlopende kleine en grotere uitdagingen het hoofd te bieden. Een speciaal woord van dank aan de gemeenten van Zuid-Limburg, de vele vrijwilligers, de private landeigenaren en de landbouwers die ons met hun inzet en enthousiasme blijven inspireren om verder te werken aan een mooi landschap waar iedereen blijvend van kan genieten.

Partners

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Daaleindestraat 2 - 3720 Kortessem
Tel: +32 11 31 38 98
E-mail: info@rlhv.be
Ondernemingsnummer: 0471371597

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.