Jaaroverzicht 2019

Cijfers en feiten 2019

Cijfers en feiten 2019

stats icon voor km hagen aangeplant 8

km hagen aangeplant

8
stats icon voor Aantal persoonlijke adviezen voor kasteelparken / historische sites 53

Aantal persoonlijke adviezen voor kasteelparken / historische sites

53
stats icon voor Streekeigen bomen en struiken aangeplant 25 700

Streekeigen bomen en struiken aangeplant

25 700
stats icon voor Deelnames educatieve landschapsdagen 1 891

Deelnames educatieve landschapsdagen

1 891
stats icon voor ha botanische graslanden hersteld 33

ha botanische graslanden hersteld

33
stats icon voor km houtkanten aangelegd 5

km houtkanten aangelegd

5
stats icon voor ha biodiversiteitsmengels ingezaaid 550

ha biodiversiteitsmengels ingezaaid

550
stats icon voor poelen aangelegd 29

poelen aangelegd

29
stats icon voor hoogstamfruitbomen aangeplant 669

hoogstamfruitbomen aangeplant

669
stats icon voor scholen / speelzones vergroend 10

scholen / speelzones vergroend

10
stats icon voor vontuurlijke bivakzones ingericht 5

vontuurlijke bivakzones ingericht

5
stats icon voor wandelaars op het Haspengouwse domein 406 899

wandelaars op het Haspengouwse domein

406 899

Inkomsten

Overzicht inkomsten

stats icon voor Prov. Limburg – structureel 475 667

Prov. Limburg – structureel

475 667
stats icon voor Prov. Limburg – projecten 245 400

Prov. Limburg – projecten

245 400
stats icon voor Gemeenten – structureel  77 011

Gemeenten – structureel

77 011
stats icon voor Gemeenten – projecten 388 648

Gemeenten – projecten

388 648
stats icon voor Vlaanderen – Projecten 474 671

Vlaanderen – Projecten

474 671
stats icon voor Europa – Projecten 169 969

Europa – Projecten

169 969
stats icon voor Private bijdragen 117 526

Private bijdragen

117 526
stats icon voor Overige  31 167

Overige

31 167

Totaal inkomsten

Totaal inkomsten

stats icon voor Euro projectmatig  1 427 382

Euro projectmatig

1 427 382
stats icon voor Euro structureel 552 677

Euro structureel

552 677
stats icon voor Euro in het totaal 1 980 059

Euro in het totaal

1 980 059

16 regionale landschappen in Vlaanderen

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren is één van de 16 regionale landschappen in Vlaanderen.

Elke regio heeft haar eigen karakter, identiteit, actoren en dynamiek. Daarom heeft elke streek een eigen regionaal landschap dat inwoners, verenigingen en overheden samen brengt rond een wervend streekverhaal en dat met een duidelijke missie ‘Samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst’.  Mensen, landschap, natuur en erfgoed met elkaar verbinden, dat is de rode draad door al onze projecten. Regionale landschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillenden overheden, verschillende sectororganisaties (natuur, landbouw, toerisme, jacht, erfgoed) en de gebruikers van de open ruimte.

Dankwoord

Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt

Het effectief realiseren van al deze projecten op het terrein is niet altijd evident, zeker in gebieden waar bevoegdheden verdeeld zijn over verschillende overheden, eigendommen versnipperd zijn en het landgebruik heel divers is. Het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren wil hierbij dan ook haar projectpartners bedanken. Zij maken het mogelijk om samen met ons de meest uiteenlopende kleine en grotere uitdagingen het hoofd te bieden. Een speciaal woord van dank aan de gemeenten van Zuid-Limburg, de vele vrijwilligers, de private landeigenaren en de landbouwers die ons met hun inzet en enthousiasme blijven inspireren om verder te werken aan een mooi landschap waar iedereen blijvend van kan genieten.

Partners

Vijf avontuurlijke bivakzones ingericht